နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

Saturday

နံပါတ္-၃၀-၁၀

1သာသနာအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ စိတ္တိုင္းက် ျဖတ္ေတာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္သူ.....

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထမွ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႔ေရးသားသူမ်ားကို မေဖၚျပေတာ့ပါ၊
မူပိုင္ရွင္မွာ ဗုဒၶသာျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ မည္သူေရးသည္ မေဖၚျပမိပါလွ်င္ ေက်နပ္လိုက္ၾကပါ။

Ven. Lawkanarhta

ALOTAWPYIE BODHISUKHA BUDDHIST SOCIETY OF AMERICA 1102 Kelvin Road, El Sobrante, CA 94803 Tel: (510) 223-8853

စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ